Sunday, September 15, 2013

पान १६. सुंदर


प्रिय नैना,

भुर्भुर्णारे केस..
अन निर्मळ हसताना
काय सुंदर दिसली रोहिणी
तू खूप सुंदर दिसतेस गं,
म्हणावे ...वाटले त्या क्षणी.
शब्द ओठतच राहीले...
काही ओळख नसताना
कसे एकदम म्हणायचे
तिला काय वाटेल
हे आपणहून कसे कळायचे?
तिला डोळ्यातले कौतुक
दिसत असेल का?
ते तिचे हसणे
तो डोळ्यातला नेम
माझ्यासाठीच असेल का?
हो.. हो..
कुणीतरी हृदयात मोठ्याने ओरडतय
मला गालातल्या गालात
हसायला येतय

- तुझा, रोहित

(तुष्की, नागपूर)

No comments:

Post a Comment