Wednesday, September 18, 2013

पान ५१. आकर्षण


प्रिय नैना,

आपल्याला रोहिणीबद्दल जे काही वाटते ते प्रेम आहे की नुसते आकर्षण हा विचार मनात येताच मी खूप घाबरलो माहिताय नैना.  कोणत्यातरी वर्तमान पत्रात लेख वाचला की तरूणांना प्रेम वाटते ते फक्त आकर्षण असते.

तुला खरंच सांगतो आपल्याला जे प्रेम वाटते त्याला कोणी आकर्षण आहे असे म्हटले तर शिवी दिल्यासारखे वाटते.  पण मला एक सांग आकर्षण इतके वाईट आहे का गं?  मला वाटते आकर्षण असले तर त्यात हरकत काय? नाही का.  जिथे आकर्षण पण नसेल तिथे प्रेम कसे उत्पन्न होऊ शकते नाही का?  असू दे की आकर्षण, पण हे जे काही आहे ना ते फक्त आकर्षण नाही यावर माझा ठाम विश्वास आहे.

तिच्यासाठी काहीतरी करावेसे वाटणे.  तिला जगातले सगळे आनंद मिळून तिच्या चेहऱ्यावर हसू पहावेसे वाटणे याला पण आकर्षण म्हणायचे का ग?  तिने माझ्यावर प्रेम करावे ही इच्छा आहेच पण ते कळायच्या ही आधी मलाच तिच्याबद्दल इतके वाटू लागले आहे की असे वाटते तिच्या मनात काय आहे याचा फरक पडणारच नाहीये.  मी तिच्यावर प्रेम करू लागलोय.  हो एक आहे की मला सतत तिच्या जवळपास असायला आवडेल.  आयुष्यभर हिच्या सोबत जगायला आवडेल आणि त्यासाथी मी काहीही करायला तयार आहे.   हे असे वाटणे सुद्धा आकर्षण आहे का गं? 

हे आकर्षण नाही.  हे प्रेमच आहे.  ही भावना मनात निर्माण झाल्यापासून मी बदलू लागलोय.  मी अधिक सहनशील झालोय, मी खोल विचार करू लागलोय असे मलाच वाटू लागलेय.  हे खूप छान होतेय.  मला खूप आवडतेय.

कृपा
(छंद: आंदोलन)

स्वप्नामधली, सुंदर परी
एकदा माझ्या, समोर आली
विश्वास माझा, पार बसेना
केवढी कृपा, आजही झाली

दिस फुलले, जग खुलले
सुंदर झाले, जगणे माझे
क्षणाक्षणात, तिचा आठव
क्षण सजले, सगळे माझे

तिला पाहता, जीव जडला
मला कळले, शोध संपला
तिला सांगणे, तिला जिंकणे
तिला मागणे, निर्धार झाला

~ रोहित

(छंद आंदोलन [ | प | - S S S S | प | - ] अक्षरे १०, या छंदात पाचव्या अक्षरावर स्वाभाविक यती येतो हे या छंदाचे वैशिष्ठ्य म्हणावे लागेल)

(आनंदित)
रोहित

आंदोलन छंदात माहीतीत असलेली कविता:

ताई गुणाची -० माझी छकुली
झोका दे दादा -० म्हणू लागली
साम्भाळ ताई -० फांदी वाकली
दोन्ही दोरांना -० गच्च आवळी
जो जो गे जो जो -० जो जो गे जो जो

(कवी: दत्त)

(रोहितची डायरी / तुष्की, नागपूर)
१९ सप्टेंबर २०१३, १०:००
+९१-९८२२२-२०३६५
tusharvjoshi [at] gmail [dot] com

No comments:

Post a Comment