Sunday, September 15, 2013

पान ४८. व्याकुळ


प्रिय नैना,

ती आजही क्लास ला आली नाही.  आता मला चिंता वाटू लागलेली आहे. खरे म्हणजे एक दिवसच झाला तिला पाहिले नाही. तशी रवीवारी पण क्लास नसल्याने ती येत नाही पण तेव्हा चिंता वाटत नाही, पण नेहमीच्या दिवसाला ती आली नाही आणि क्लास झाला की चिंता वाटणे साहजिक आहे ना गं? 

हे वर्ष संपले की तिचवा हा क्लास पण संपणार हे काल दिवसभर डोक्यात येत होते आणि मला पायाखालची जमीन सरकते आहे असे वाटत होते.  या वर्षात परीक्षा संपायच्या आधी तिला भेटावे लागणार तिला सांगावेच लागणार नाही तर आपले प्रेम आपली स्वप्ने सगळी कापरासारखी उडून जातील अशी भीती वाटते आहे आता.

उद्या ती नक्की नक्की आलीच पाहिजे.  आता असे वाटू लागले आहे की तिचे घर आफल्याला माहित असते तर एकदा घरावरून चक्कर मारून आलो असतो.  ती आली नाही की असे असे विचार येतात बघ मनात की जीव हैराण होतो.  येईल ना गं ती उद्या?

प्रार्थना
(छंद: दिशा)

आली ना का?, अजूनी, सखी माझी
विरहाची, केव्हढी, जड ओझी
थकलो मी, पाहूनी, वाट आता
जात नाही, क्षण ही, वेळ जाता

बरी आहे, घरी की, ताप आला?
घोर चिंता, लागली, या जिवाला
एक माझी, प्रार्थना, ऐक देवा
सुखरूप, ठेव हा, प्रीत ठेवा

क्लास ला ती, येऊ दे, लवकर
जीव माझा, जडला, तिच्यावर
तिचे येणे, दिवाळी, दसरा गं
विनवितो, व्याकुळ, अनुराग

~ रोहित

(छंद: दिशा [ | प | - - - S S | प ] अक्षरे ११)

(व्याकुळ)
रोहित

(रोहितची डायरी / तुष्की, नागपूर)
१६ सप्टेंबर २०१३, ०६:००
+९१-९८२२२-२०३६५
tusharvjoshi [at] gmail [dot] com

No comments:

Post a Comment